k.ú.: 653411 - Chotoviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552461 - Chotoviny NUTS5 CZ0317552461
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 3582
orná půda 263 2132569
zahrada 443 341967
travní p. 224 637520
lesní poz 85 1192544
vodní pl. nádrž přírodní 1 3684
vodní pl. nádrž umělá 2 3658
vodní pl. rybník 7 49475
vodní pl. tok přirozený 24 1812
vodní pl. tok umělý 55 11771
vodní pl. zamokřená pl. 12 6777
zast. pl. 464 133872
ostat.pl. jiná plocha 124 100457
ostat.pl. manipulační pl. 11 15651
ostat.pl. mez, stráň 2 1239
ostat.pl. neplodná půda 38 34685
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1200
ostat.pl. ostat.komunikace 198 166140
ostat.pl. pohřeb. 1 9815
ostat.pl. silnice 17 43668
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11790
ostat.pl. zeleň 21 243732
Celkem KN 1999 5147608
Par. DKM 1999 5147608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 276
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 18
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 17
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 461
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 10
Celkem JED 43
LV 544
spoluvlastník 769

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1985 14.12.2004
S-SK GS 1:2880 1830 01.10.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.