k.ú.: 653420 - Liderovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552461 - Chotoviny NUTS5 CZ0317552461
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1183656
zahrada 44 37853
ovoc. sad 2 30209
travní p. 72 184398
lesní poz 30 92757
vodní pl. nádrž umělá 5 11008
vodní pl. rybník 12 80434
vodní pl. tok přirozený 9 30747
vodní pl. tok umělý 11 5559
vodní pl. zamokřená pl. 2 578
zast. pl. 32 22229
ostat.pl. jiná plocha 34 16187
ostat.pl. manipulační pl. 17 73712
ostat.pl. mez, stráň 1 559
ostat.pl. neplodná půda 33 30751
ostat.pl. ostat.komunikace 24 14498
ostat.pl. silnice 17 34621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 499
ostat.pl. zeleň 2 491
Celkem KN 500 1850746
Par. DKM 82 137705
Par. KMD 418 1713041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 30
LV 82
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.07.2020 intravilán
KMD 1:1000 31.08.2015
KM-D 1:2000 08.08.2000 31.08.2015
S-SK GS 1:2880 1830 08.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 15:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.