k.ú.: 653501 - Chotýčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535907 - Chotýčany NUTS5 CZ0311535907
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 2924739
zahrada 183 132175
ovoc. sad 3 5840
travní p. 103 464417
lesní poz les s budovou 29 1105
lesní poz 216 940790
vodní pl. nádrž umělá 1 4346
vodní pl. rybník 3 10682
vodní pl. tok přirozený 14 10813
vodní pl. tok umělý 4 3738
vodní pl. zamokřená pl. 2 535
zast. pl. společný dvůr 1 38
zast. pl. 161 60937
ostat.pl. dráha 14 102384
ostat.pl. jiná plocha 168 124224
ostat.pl. manipulační pl. 28 25255
ostat.pl. neplodná půda 41 82035
ostat.pl. ostat.komunikace 150 134436
ostat.pl. silnice 5 155040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6620
ostat.pl. zeleň 7 2532
Celkem KN 1444 5192681
Par. DKM 1444 5192681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 61
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 184
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 244
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.01.2009 1:1000 28.01.2009 *)
DKM 1:1000 26.04.2006 Mimo KPÚ
ZMVM 1:2000 01.04.1984 28.01.2009 Část v prostoru KPÚ
S-SK GS 1:2880 1870 01.04.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 01:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.