k.ú.: 653608 - Kajetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552470 - Choustník NUTS5 CZ0317552470
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 1360572
zahrada 33 29884
travní p. 116 217187
lesní poz 88 1074969
vodní pl. nádrž umělá 3 8333
vodní pl. tok umělý 58 13497
zast. pl. 30 19169
ostat.pl. jiná plocha 3 575
ostat.pl. manipulační pl. 9 12594
ostat.pl. neplodná půda 4 1340
ostat.pl. ostat.komunikace 28 39293
ostat.pl. silnice 13 33209
Celkem KN 670 2810622
Par. KMD 670 2810622
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 27
LV 84
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2012
S-SK GS 1:2880 1829 07.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 02:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.