k.ú.: 653713 - Chranišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560570 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0413560570
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 9221
orná půda 28 799609
zahrada 112 67358
travní p. mez, stráň 1 8192
travní p. 49 105665
vodní pl. rybník 1 2532
vodní pl. tok přirozený 3 4156
vodní pl. zamokřená pl. 4 14107
zast. pl. 117 33230
ostat.pl. dráha 5 80391
ostat.pl. jiná plocha 83 670981
ostat.pl. manipulační pl. 10 64479
ostat.pl. neplodná půda 7 39586
ostat.pl. ostat.komunikace 63 59265
ostat.pl. silnice 6 36565
ostat.pl. zeleň 12 13374
Celkem KN 502 2008711
Par. DKM 502 2008711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 62
č.p. výroba 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 113
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 133
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2007
THM-V 1:2000 01.01.1974 29.10.2007
FÚO 1:2000 01.01.1974 29.10.2007
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 10:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.