k.ú.: 654141 - Chroboly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550264 - Chroboly NUTS5 CZ0315550264
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 333792
zahrada 140 116274
travní p. mez, stráň 97 69747
travní p. 659 3985840
lesní poz 413 6367261
vodní pl. nádrž umělá 6 16561
vodní pl. tok přirozený 8 15088
vodní pl. tok umělý 15 8596
vodní pl. zamokřená pl. 7 63032
zast. pl. zbořeniště 3 360
zast. pl. 216 51752
ostat.pl. dráha 2 71999
ostat.pl. jiná plocha 76 62979
ostat.pl. manipulační pl. 6 43107
ostat.pl. neplodná půda 122 169017
ostat.pl. ostat.komunikace 114 175468
ostat.pl. pohřeb. 1 968
ostat.pl. silnice 59 93286
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1180
ostat.pl. zeleň 9 8759
Celkem KN 1994 11655066
Par. DKM 427 267721
Par. KMD 1567 11387345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 215
byt.z. byt 22
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 33
LV 267
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2021 mapování intravilánu
KMD 1:1000 24.06.2014
S-SK GS 1:2880 1826 24.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 02:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.