k.ú.: 654159 - Leptač - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550264 - Chroboly NUTS5 CZ0315550264
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 39 29505
travní p. mez, stráň 10 9438
travní p. 82 629432
lesní poz 39 337803
vodní pl. nádrž přírodní 1 257
vodní pl. nádrž umělá 1 5889
vodní pl. tok přirozený 3 1201
vodní pl. tok umělý 3 381
zast. pl. zbořeniště 1 481
zast. pl. 92 10610
ostat.pl. dráha 1 5046
ostat.pl. jiná plocha 86 96798
ostat.pl. mez, stráň 14 19366
ostat.pl. neplodná půda 8 8003
ostat.pl. ostat.komunikace 27 24469
ostat.pl. silnice 1 13400
ostat.pl. zeleň 35 14916
Celkem KN 443 1206995
Par. KMD 443 1206995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 90
LV 106
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK GS 1:2880 1824 21.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 16:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.