k.ú.: 654230 - Chropyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588512 - Chropyně NUTS5 CZ0721588512
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 1820
orná půda 1214 7273372
zahrada mez, stráň 2 1093
zahrada 767 503302
ovoc. sad 11 109732
travní p. mez, stráň 43 24828
travní p. 637 1997312
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz les(ne hospodář) 29 38847
lesní poz ostat.komunikace 1 7
lesní poz 167 5402053
vodní pl. nádrž umělá 32 126750
vodní pl. rybník 8 230206
vodní pl. tok přirozený 58 371217
vodní pl. tok umělý 11 16207
vodní pl. zamokřená pl. 3 4560
zast. pl. zbořeniště 2 485
zast. pl. 1627 468057
ostat.pl. dráha 16 149218
ostat.pl. jiná plocha 329 185251
ostat.pl. manipulační pl. 249 533637
ostat.pl. mez, stráň 14 32944
ostat.pl. neplodná půda 9 25483
ostat.pl. ostat.komunikace 529 392706
ostat.pl. pohřeb. 1 6518
ostat.pl. silnice 72 127881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 84 94352
ostat.pl. zeleň 102 102823
Celkem KN 6025 18220714
Par. DKM 6024 18220324
Par. KMD 1 390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 539
č.p. byt.dům 44
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 14
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 127
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 10
bez čp/če bydlení 41
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 388
bez čp/če jiná st. 186
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 60
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1579
byt.z. byt 1234
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 6
Celkem JED 1270
LV 2907
spoluvlastník 5418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.1997
THM-V 1:1000 01.01.1970 10.11.1997
S-SK ŠD 1:2500 1939 01.01.1970 scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.02.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 09:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.