k.ú.: 654493 - Krásné Pole u Chřibské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562530 - Chřibská NUTS5 CZ0421562530
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 38897
zahrada 61 63615
travní p. 127 343080
lesní poz 7 35373
vodní pl. nádrž umělá 1 11302
vodní pl. tok přirozený 5 5490
zast. pl. společný dvůr 1 552
zast. pl. zbořeniště 17 4234
zast. pl. 102 51135
ostat.pl. jiná plocha 21 21085
ostat.pl. manipulační pl. 6 16482
ostat.pl. neplodná půda 14 16756
ostat.pl. ostat.komunikace 45 21058
ostat.pl. silnice 3 22814
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6118
ostat.pl. zeleň 2 4463
Celkem KN 431 662454
Par. DKM 431 662454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 102
LV 126
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.1998
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.1998 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 17:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.