k.ú.: 654612 - Chudenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556378 - Chudenice NUTS5 CZ0322556378
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 4891
orná půda 1123 4768189
zahrada 392 302161
ovoc. sad 1 7481
travní p. mez, stráň 2 2270
travní p. 822 2074207
lesní poz 167 3306166
vodní pl. nádrž umělá 6 6928
vodní pl. rybník 6 29015
vodní pl. tok přirozený 141 26395
zast. pl. společný dvůr 4 449
zast. pl. zbořeniště 4 289
zast. pl. 458 188747
ostat.pl. jiná plocha 53 48809
ostat.pl. manipulační pl. 51 69431
ostat.pl. mez, stráň 1 2926
ostat.pl. neplodná půda 107 99927
ostat.pl. ostat.komunikace 135 210884
ostat.pl. pohřeb. 1 3492
ostat.pl. silnice 18 109789
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20979
ostat.pl. zeleň 7 67940
Celkem KN 3504 11351365
Par. DKM 3504 11351365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 262
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 45
Celkem BUD 441
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 20
Celkem JED 80
LV 582
spoluvlastník 1171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.1994
S-SK GS 1:2880 1837 08.12.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 02:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.