k.ú.: 654671 - Liščí u Chudenína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556386 - Chudenín NUTS5 CZ0322556386
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 241198
zahrada 20 37016
travní p. mez, stráň 1 2841
travní p. 53 2404981
lesní poz 39 2943365
vodní pl. tok přirozený 6 19927
vodní pl. tok umělý 4 1349
zast. pl. společný dvůr 4 2093
zast. pl. zbořeniště 6 2031
zast. pl. 9 2890
ostat.pl. jiná plocha 39 180101
ostat.pl. manipulační pl. 4 3388
ostat.pl. mez, stráň 2 2598
ostat.pl. neplodná půda 10 44073
ostat.pl. ostat.komunikace 28 58507
ostat.pl. silnice 9 48654
Celkem KN 240 5995012
Par. DKM 240 5995012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 3
rozestav. 1
Celkem BUD 9
LV 25
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.08.2019 1:1000 07.08.2019 *)
S-SK GS 1:2880 1837 06.08.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.05.2022 20:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.