k.ú.: 654833 - Chuchelna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577154 - Chuchelna NUTS5 CZ0514577154
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 1698588
zahrada skleník-pařeniš. 1 92
zahrada 225 200220
ovoc. sad 3 11509
travní p. mez, stráň 5 4241
travní p. 1364 2408773
lesní poz 316 2044257
vodní pl. nádrž umělá 3 1683
vodní pl. rybník 5 2429
vodní pl. tok přirozený 46 35462
vodní pl. zamokřená pl. 3 15991
zast. pl. společný dvůr 4 544
zast. pl. zbořeniště 13 2250
zast. pl. 493 92256
ostat.pl. dobývací prost. 2 178616
ostat.pl. dráha 2 19782
ostat.pl. jiná plocha 94 38074
ostat.pl. manipulační pl. 34 9600
ostat.pl. neplodná půda 273 169553
ostat.pl. ostat.komunikace 239 208737
ostat.pl. pohřeb. 2 4033
ostat.pl. silnice 26 74850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12902
Celkem KN 3644 7234442
Par. KMD 3644 7234442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 201
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 30
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 473
LV 652
spoluvlastník 1109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2016
S-SK GS 1:2880 1843 27.04.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.