k.ú.: 654876 - Chuchelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507334 - Chuchelná NUTS5 CZ0805507334
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8113 - Kravaře
Pověřený obecní úřad 81131 - Kravaře

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 2873543
zahrada 357 221526
travní p. mez, stráň 1 1579
travní p. 78 194860
lesní poz 24 3559162
vodní pl. nádrž přírodní 2 21080
vodní pl. nádrž umělá 1 12998
vodní pl. rybník 1 3342
vodní pl. tok přirozený 14 22524
vodní pl. zamokřená pl. 3 19053
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. zbořeniště 2 441
zast. pl. 515 165306
ostat.pl. dráha 1 84869
ostat.pl. jiná plocha 100 109762
ostat.pl. manipulační pl. 7 34952
ostat.pl. mez, stráň 2 1206
ostat.pl. neplodná půda 5 1617
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 536
ostat.pl. ostat.komunikace 77 120822
ostat.pl. pohřeb. 1 2927
ostat.pl. silnice 13 124577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 24377
ostat.pl. zeleň 44 71071
Celkem KN 1512 7672170
Par. DKM 1512 7672170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 299
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 510
byt.z. byt 99
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 100
LV 549
spoluvlastník 778

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.02.2004
Ins. A 1:2000 01.01.1955 18.02.2004 původní mapový operát pruský katastr 1:2500


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 19:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.