k.ú.: 654884 - Chvalatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594164 - Chvalatice NUTS5 CZ0647594164
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 3921946
zahrada 93 66894
travní p. 32 445796
lesní poz les s budovou 167 6225
lesní poz 112 6289253
vodní pl. nádrž umělá 5 645540
vodní pl. tok přirozený 1 4773
zast. pl. společný dvůr 5 1264
zast. pl. zbořeniště 5 472
zast. pl. 319 70759
ostat.pl. jiná plocha 87 33974
ostat.pl. manipulační pl. 56 72598
ostat.pl. neplodná půda 37 30437
ostat.pl. ostat.komunikace 75 126387
ostat.pl. pohřeb. 1 839
ostat.pl. silnice 6 77030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6453
ostat.pl. zeleň 8 9907
Celkem KN 1138 11810547
EN 1 276
PK 14 46304
GP 251 3741869
Celkem ZE 266 3788449
Par. DKM 1022 7573209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 144
č.e. rod.rekr 133
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 423
LV 448
spoluvlastník 613

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.07.2010 převodem (intravilán + lesy)
ZMVM 1:2000 01.01.1987


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 07:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.