k.ú.: 655252 - Chvalovice u Netolic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 537420 - Chvalovice NUTS5 CZ0315537420
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31091 - Netolice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 2469903
zahrada 73 41180
ovoc. sad 4 3279
travní p. 68 608540
lesní poz 59 356750
vodní pl. nádrž umělá 3 4782
vodní pl. rybník 5 10252
vodní pl. tok přirozený 1 528
vodní pl. tok umělý 12 34042
vodní pl. zamokřená pl. 1 3166
zast. pl. společný dvůr 2 143
zast. pl. zbořeniště 8 722
zast. pl. 126 41787
ostat.pl. jiná plocha 44 15844
ostat.pl. manipulační pl. 25 52033
ostat.pl. neplodná půda 123 192807
ostat.pl. ostat.komunikace 81 105108
ostat.pl. silnice 2 26154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 652
ostat.pl. zeleň 2 835
Celkem KN 742 3968507
Par. DKM 742 3968507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 116
obč.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 156
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.04.2013
DKM 1:1000 07.11.2003
ZMVM 1:2000 29.09.1995 07.11.2003
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 02:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.