k.ú.: 655333 - Chvalšiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545546 - Chvalšiny NUTS5 CZ0312545546
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 401197
zahrada 331 184021
ovoc. sad 4 23014
travní p. 369 6885696
lesní poz les(ne hospodář) 1 18582
lesní poz 169 9926237
vodní pl. nádrž umělá 15 47115
vodní pl. rybník 11 53631
vodní pl. tok přirozený 33 102502
vodní pl. tok umělý 4 14279
vodní pl. zamokřená pl. 6 9650
zast. pl. společný dvůr 2 340
zast. pl. zbořeniště 9 4767
zast. pl. 536 169195
ostat.pl. jiná plocha 206 837221
ostat.pl. manipulační pl. 39 111605
ostat.pl. neplodná půda 53 73160
ostat.pl. ostat.komunikace 150 245487
ostat.pl. pohřeb. 1 3720
ostat.pl. silnice 19 131001
ostat.pl. skládka 1 2752
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20368
ostat.pl. zeleň 39 950698
Celkem KN 2053 20216238
Par. DKM 572 8342959
Par. KMD 1481 11873279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 227
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 521
byt.z. byt 31
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 33
LV 500
spoluvlastník 684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.12.2011
KMD 1:1000 28.04.2011 oblast FÚO
KMD 1:1000 17.12.2010
FÚO 1:2000 31.12.1979 21.12.2011
S-SK GS 1:2880 1827 21.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 03:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.