k.ú.: 655333 - Chvalšiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545546 - Chvalšiny NUTS5 CZ0312545546
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 400244
zahrada 335 222809
ovoc. sad 4 23014
travní p. 346 6894445
lesní poz les(ne hospodář) 1 18582
lesní poz 172 9960824
vodní pl. nádrž umělá 15 47057
vodní pl. rybník 11 53631
vodní pl. tok přirozený 29 102937
vodní pl. tok umělý 4 14279
vodní pl. zamokřená pl. 6 9649
zast. pl. společný dvůr 2 340
zast. pl. zbořeniště 8 4654
zast. pl. 550 170974
ostat.pl. jiná plocha 194 744728
ostat.pl. manipulační pl. 33 112150
ostat.pl. neplodná půda 48 68148
ostat.pl. ostat.komunikace 146 254252
ostat.pl. pohřeb. 1 3717
ostat.pl. silnice 19 130858
ostat.pl. skládka 1 2752
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20381
ostat.pl. zeleň 43 955488
Celkem KN 2018 20215913
Par. DKM 1307 8788299
Par. KMD 711 11427614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 298
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 535
byt.z. byt 31
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 33
LV 505
spoluvlastník 690

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2022 mapování intravilánu
DKM-KPÚ 1:1000 21.12.2011
KMD 1:1000 28.04.2011 oblast FÚO
KMD 1:1000 17.12.2010
FÚO 1:2000 31.12.1979 21.12.2011
S-SK GS 1:2880 1827 21.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 19.06.2024 12:41

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.