k.ú.: 655716 - Ivaň na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589578 - Ivaň NUTS5 CZ0713589578
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 659 6586545
zahrada 231 158979
ovoc. sad 3 16471
travní p. 12 26883
lesní poz 2 5948
vodní pl. tok přirozený 3 16722
vodní pl. tok umělý 6 22861
zast. pl. společný dvůr 2 262
zast. pl. zbořeniště 11 2985
zast. pl. 265 109381
ostat.pl. jiná plocha 32 41123
ostat.pl. manipulační pl. 33 57108
ostat.pl. neplodná půda 4 12511
ostat.pl. ostat.komunikace 144 162660
ostat.pl. pohřeb. 1 2247
ostat.pl. silnice 8 51033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6704
ostat.pl. zeleň 12 22876
Celkem KN 1431 7303299
Par. KMD 1431 7303299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 195
č.p. rod.rekr 2
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 264
LV 368
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2010
S-SK ŠD 1:2500 1938 08.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1938 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 08:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.