k.ú.: 655821 - Alexovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583120 - Ivančice NUTS5 CZ0643583120
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 1084844
zahrada 157 79779
travní p. 8 6959
lesní poz les(ne hospodář) 5 8058
lesní poz 53 530373
vodní pl. nádrž umělá 1 334
vodní pl. tok přirozený 15 33188
vodní pl. tok umělý 1 314
vodní pl. zamokřená pl. 10 17558
zast. pl. zbořeniště 3 166
zast. pl. 375 90549
ostat.pl. jiná plocha 50 24023
ostat.pl. manipulační pl. 36 43371
ostat.pl. neplodná půda 22 22363
ostat.pl. ostat.komunikace 67 68074
ostat.pl. silnice 10 17475
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17528
ostat.pl. zeleň 29 50771
Celkem KN 1076 2095727
Par. DKM 1076 2095727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 140
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 1
č.e. garáž 86
č.e. jiná st. 15
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. prům.obj 3
č.e. skleník 2
č.e. tech.vyb 3
č.e. výroba 17
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 4
Celkem BUD 367
obč.z. byt 15
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 20
LV 426
spoluvlastník 592

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2014
DKM-KPÚ 29.11.2002 1:2000 30.04.2003 *) JPÚ na části k.ú.
ZMVM 30.04.2003 1:2000 01.02.1989 *) 30.04.2003 na části k.ú. 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:2000 31.12.1959 01.07.2014 na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.01.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 11:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.