k.ú.: 655830 - Letkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583120 - Ivančice NUTS5 CZ0643583120
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1735 2705952
vinice 6 5946
zahrada 143 69271
travní p. 64 34834
lesní poz 788 430015
vodní pl. rybník 79 50619
vodní pl. tok přirozený 185 156535
zast. pl. společný dvůr 4 401
zast. pl. zbořeniště 4 272
zast. pl. 394 87930
ostat.pl. jiná plocha 56 10188
ostat.pl. manipulační pl. 229 56993
ostat.pl. neplodná půda 313 152103
ostat.pl. ostat.komunikace 196 56140
ostat.pl. silnice 81 41762
ostat.pl. zeleň 1 40
Celkem KN 4278 3859001
PK 34 10633
Celkem ZE 34 10633
Par. DKM 4277 3858898
Par. KMD 1 103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 165
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 47
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. adminis. 1
č.e. garáž 67
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 336
LV 489
spoluvlastník 660

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.07.2015
THM-G 1:2000 31.12.1968 24.07.2015
Ins. A 1:2000 31.12.1959 24.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.12.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 05:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.