k.ú.: 656127 - Lukášov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563510 - Jablonec nad Nisou NUTS5 CZ0512563510
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 120398
zahrada 75 49476
travní p. 276 430783
lesní poz 155 615172
vodní pl. nádrž umělá 4 1094
vodní pl. tok přirozený 4 3009
vodní pl. tok umělý 1 262
zast. pl. zbořeniště 15 1494
zast. pl. 156 30208
ostat.pl. jiná plocha 20 3431
ostat.pl. manipulační pl. 23 10692
ostat.pl. neplodná půda 38 66058
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2941
ostat.pl. ostat.komunikace 49 27972
ostat.pl. silnice 10 27698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2907
ostat.pl. zeleň 1 353
Celkem KN 861 1393948
Par. DKM 861 1393948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 8
Celkem JED 14
LV 184
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 24.11.1999 1:1000 24.11.1999 *) Od -ověř TO. Převedení.
THM-V 1:1000 01.06.1983 24.11.1999 Od -ověř TO. THM Proseč.
S-SK GS 1:2880 1824 01.06.1983 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.