k.ú.: 656208 - Česká Ves v Podještědí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 561631 - Jablonné v Podještědí NUTS5 CZ0513561631
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51055 - Jablonné v Podještědí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 2585383
zahrada 73 41115
travní p. 287 1734557
lesní poz 64 704012
vodní pl. rybník 8 43808
vodní pl. tok přirozený 10 17552
vodní pl. tok umělý 16 8314
vodní pl. zamokřená pl. 4 13564
zast. pl. společný dvůr 1 179
zast. pl. zbořeniště 18 6372
zast. pl. 111 64722
ostat.pl. dráha 2 22603
ostat.pl. jiná plocha 39 34988
ostat.pl. manipulační pl. 26 59808
ostat.pl. neplodná půda 104 159136
ostat.pl. ostat.komunikace 133 99611
ostat.pl. silnice 7 71803
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4095
ostat.pl. zeleň 11 35304
Celkem KN 1032 5706926
Par. KMD 1032 5706926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. rod.dům 56
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 110
LV 121
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2017
S-SK GS 1:2880 1843 25.10.2017 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.