k.ú.: 656305 - Jablunkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598259 - Jablunkov NUTS5 CZ0802598259
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 400
orná půda plantáž dřevin 2 1125
orná půda 736 1698879
zahrada skleník-pařeniš. 1 8898
zahrada 1396 1193435
ovoc. sad 1 1589
travní p. mez, stráň 18 7429
travní p. plantáž dřevin 1 2186
travní p. 1445 3355884
lesní poz 194 1713352
vodní pl. nádrž umělá 5 3322
vodní pl. rybník 4 6448
vodní pl. tok přirozený 101 314558
vodní pl. tok umělý 1 641
vodní pl. zamokřená pl. 13 12642
zast. pl. společný dvůr 30 28426
zast. pl. zbořeniště 22 3767
zast. pl. 1912 427368
ostat.pl. dráha 7 71796
ostat.pl. jiná plocha 276 126001
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 35210
ostat.pl. manipulační pl. 42 79430
ostat.pl. neplodná půda 331 271170
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1036
ostat.pl. ostat.komunikace 536 361450
ostat.pl. pohřeb. 5 27666
ostat.pl. silnice 51 158767
ostat.pl. skládka 1 2319
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 73071
ostat.pl. zeleň 61 397888
Celkem KN 7215 10386153
Par. DKM 7215 10386153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 229
č.p. byt.dům 62
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 38
č.p. obč.vyb. 39
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 716
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 346
bez čp/če jiná st. 119
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 129
bez čp/če zem.used 11
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1866
byt.z. byt 853
byt.z. garáž 29
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 2
Celkem JED 889
LV 2758
spoluvlastník 5063

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.04.2001
THM-V 01.11.1982 02.04.2001 intravilán 1:1000, extravilán 1: 2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.1982 reprodukce otisku mapy z r. 1913


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.05.2022 19:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.