k.ú.: 656569 - Martínkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550388 - Martínkov NUTS5 CZ0634550388
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 802 6015141
zahrada skleník-pařeniš. 4 291
zahrada 207 127337
ovoc. sad 1 4304
travní p. 286 622350
lesní poz 78 2615954
vodní pl. rybník 6 60883
vodní pl. tok přirozený 15 1380
vodní pl. tok umělý 242 45419
zast. pl. zbořeniště 5 970
zast. pl. 234 116736
ostat.pl. jiná plocha 127 101335
ostat.pl. manipulační pl. 71 36370
ostat.pl. neplodná půda 9 8261
ostat.pl. ostat.komunikace 189 172379
ostat.pl. pohřeb. 1 2212
ostat.pl. silnice 58 101867
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 20881
ostat.pl. zeleň 1 927
Celkem KN 2337 10054997
Par. KMD 2337 10054997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 23
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 50
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 298
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
KM-D 1:2000 30.03.2001 27.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.05.2022 06:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.