k.ú.: 656631 - Jamnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510343 - Stěbořice NUTS5 CZ0805510343
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 551 3345481
zahrada 95 63587
travní p. 144 216953
lesní poz les s budovou 4 488
lesní poz 265 873673
vodní pl. nádrž umělá 2 1871
vodní pl. tok přirozený 11 5761
vodní pl. zamokřená pl. 9 11103
zast. pl. zbořeniště 6 2813
zast. pl. 116 54636
ostat.pl. jiná plocha 106 75845
ostat.pl. manipulační pl. 6 1964
ostat.pl. ostat.komunikace 111 50867
ostat.pl. silnice 16 31670
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1614
ostat.pl. zeleň 11 1624
Celkem KN 1454 4739950
Par. KMD 1454 4739950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 74
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 9
Celkem BUD 116
LV 171
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 17.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 18.05.2022 19:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.