k.ú.: 656810 - Kozašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575101 - Jankovice NUTS5 CZ0532575101
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 1385027
zahrada 92 59426
ovoc. sad 8 49267
travní p. 32 77501
lesní poz 135 1124904
vodní pl. rybník 1 7483
vodní pl. tok přirozený 1 1187
vodní pl. tok umělý 59 18998
zast. pl. zbořeniště 1 44
zast. pl. 71 34876
ostat.pl. jiná plocha 15 5338
ostat.pl. manipulační pl. 11 18901
ostat.pl. neplodná půda 9 6945
ostat.pl. ostat.komunikace 62 41826
ostat.pl. silnice 3 19123
Celkem KN 804 2850846
Par. KMD 804 2850846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 70
LV 182
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.02.2013
S-SK GS 1:2880 1839 12.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 20:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.