k.ú.: 656836 - Jankovice u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588555 - Jankovice NUTS5 CZ0721588555
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 1600149
zahrada 224 196499
ovoc. sad 1 2588
travní p. 199 622669
lesní poz 179 861043
vodní pl. tok přirozený 12 48238
vodní pl. tok umělý 1 1113
zast. pl. zbořeniště 3 813
zast. pl. 224 68190
ostat.pl. dráha 7 44229
ostat.pl. jiná plocha 182 203103
ostat.pl. manipulační pl. 48 28860
ostat.pl. neplodná půda 15 1887
ostat.pl. ostat.komunikace 175 247337
ostat.pl. silnice 2 40897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12889
ostat.pl. zeleň 129 196791
Celkem KN 1721 4177295
Par. DKM 1720 4177188
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 215
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 384
spoluvlastník 690

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.06.2018
DKM-KPÚ 05.12.2008 1:1000 15.12.2008 *)
KM-D 1:2000 20.06.2000 11.06.2018
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.06.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 08:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.