k.ú.: 657026 - Janová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 570346 - Janová NUTS5 CZ0723570346
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 469854
zahrada 410 284435
ovoc. sad 11 67552
travní p. mez, stráň 152 234522
travní p. 618 1703319
lesní poz les s budovou 3 89
lesní poz mez, stráň 2 2868
lesní poz 704 5819912
vodní pl. nádrž umělá 1 13059
vodní pl. tok přirozený 31 112929
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 5
zast. pl. zbořeniště 5 913
zast. pl. 574 122294
ostat.pl. dráha 1 31131
ostat.pl. jiná plocha 246 88159
ostat.pl. manipulační pl. 20 19823
ostat.pl. neplodná půda 89 56474
ostat.pl. ostat.komunikace 126 145360
ostat.pl. pohřeb. 1 1986
ostat.pl. silnice 35 24953
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 510
ostat.pl. zeleň 8 5770
Celkem KN 3297 9205917
Par. KMD 3297 9205917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 281
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 109
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 526
byt.z. byt 7
obč.z. byt 2
Celkem JED 9
LV 656
spoluvlastník 1201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 28.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 07:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.