k.ú.: 657034 - Janovice u Kravař - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561720 - Kravaře NUTS5 CZ0511561720
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 593206
zahrada 109 65756
ovoc. sad 3 13415
travní p. 128 1017884
lesní poz les(ne hospodář) 3 5900
lesní poz 59 1649457
vodní pl. nádrž umělá 2 6416
vodní pl. tok přirozený 13 30901
vodní pl. tok umělý 1 1130
vodní pl. zamokřená pl. 1 7549
zast. pl. zbořeniště 1 324
zast. pl. 110 51425
ostat.pl. jiná plocha 31 16860
ostat.pl. manipulační pl. 13 22238
ostat.pl. neplodná půda 46 88638
ostat.pl. ostat.komunikace 64 100601
ostat.pl. silnice 4 45420
ostat.pl. zeleň 43 142534
Celkem KN 648 3859654
Par. DKM 648 3859654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 105
LV 114
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.08.2011
DKM 1:1000 30.11.2007 Od -ověř TO. Přepracování s domapováním nehomogenní části cca 2 ha.
ZMVM 1:2000 15.07.1991 30.11.2007 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Kozly (námitky 1991).
S-SK GS 1:2880 1843 15.07.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 05:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.