k.ú.: 657115 - Janovice u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 336 2099178
zahrada 156 120100
travní p. 85 378647
lesní poz 154 582157
vodní pl. tok přirozený 6 6443
zast. pl. společný dvůr 3 540
zast. pl. zbořeniště 2 190
zast. pl. 120 49577
ostat.pl. jiná plocha 30 11177
ostat.pl. manipulační pl. 21 19561
ostat.pl. neplodná půda 10 15600
ostat.pl. ostat.komunikace 66 38602
ostat.pl. silnice 2 22659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7996
ostat.pl. zeleň 1 4701
Celkem KN 994 3357128
Par. KMD 994 3357128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 115
byt.z. byt 1
byt.z. dílna 1
Celkem JED 2
LV 201
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2014
KM-D 1:2000 11.10.1999 24.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 11.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 19:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.