k.ú.: 657131 - Janovice nad Úhlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556394 - Janovice nad Úhlavou NUTS5 CZ0322556394
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 5114
orná půda 1024 3705335
zahrada mez, stráň 2 2223
zahrada 448 258998
ovoc. sad 8 15127
travní p. mez, stráň 56 87778
travní p. 461 1251694
lesní poz 176 663068
vodní pl. nádrž umělá 1 1483
vodní pl. rybník 9 3959
vodní pl. tok přirozený 218 128972
vodní pl. tok umělý 27 8992
vodní pl. zamokřená pl. 7 17607
zast. pl. společný dvůr 2 111
zast. pl. zbořeniště 3 1806
zast. pl. 745 272445
ostat.pl. dráha 3 16111
ostat.pl. jiná plocha 377 534564
ostat.pl. manipulační pl. 22 84754
ostat.pl. mez, stráň 3 2370
ostat.pl. neplodná půda 132 63671
ostat.pl. ostat.komunikace 297 206749
ostat.pl. pohřeb. 5 12285
ostat.pl. silnice 178 165882
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 52748
ostat.pl. zeleň 40 106149
Celkem KN 4263 7669995
Par. DKM 4263 7669995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 268
č.p. byt.dům 30
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 15
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 64
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 114
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 735
byt.z. byt 385
byt.z. garáž 47
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 436
LV 1117
spoluvlastník 1825

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.1998
S-SK GS 1:2880 1837 26.06.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 08:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.