k.ú.: 657191 - Janovice v Podještědí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 561657 - Janovice v Podještědí NUTS5 CZ0513561657
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51055 - Jablonné v Podještědí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1240628
zahrada 62 33971
travní p. 305 1188986
lesní poz 113 3595658
vodní pl. nádrž umělá 7 946
vodní pl. rybník 3 25241
vodní pl. tok umělý 5 1622
vodní pl. zamokřená pl. 3 5672
zast. pl. zbořeniště 27 8683
zast. pl. 98 33831
ostat.pl. jiná plocha 31 8892
ostat.pl. manipulační pl. 18 14471
ostat.pl. neplodná půda 77 46899
ostat.pl. ostat.komunikace 108 96498
ostat.pl. pohřeb. 1 1308
ostat.pl. silnice 6 32374
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2978
Celkem KN 953 6338658
Par. KMD 953 6338658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 16
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 97
LV 118
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2014
S-SK GS 1:2880 1843 09.06.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 20:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.