k.ú.: 657239 - Janské Lázně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579351 - Janské Lázně NUTS5 CZ0525579351
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 52 42743
travní p. 101 179072
lesní poz ostat.komunikace 2 2160
lesní poz sport.a rekr.pl. 12 17887
lesní poz 66 3211959
vodní pl. nádrž umělá 1 433
vodní pl. tok přirozený 30 11234
zast. pl. společný dvůr 6 1267
zast. pl. zbořeniště 4 1640
zast. pl. 297 97240
ostat.pl. dráha 3 308
ostat.pl. jiná plocha 199 112720
ostat.pl. manipulační pl. 25 29319
ostat.pl. neplodná půda 7 12602
ostat.pl. ostat.komunikace 127 120284
ostat.pl. silnice 7 35694
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 27762
ostat.pl. zeleň 29 64479
Celkem KN 983 3968803
Par. DKM 983 3968803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 34
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 10
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 283
byt.z. byt 84
byt.z. j.nebyt 20
obč.z. byt 31
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 138
LV 315
spoluvlastník 598

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2000
THM-V 1:1000 01.01.1980 15.05.2000 intravilán
FÚO 1:1000 01.01.1980 15.05.2000 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 15:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.