k.ú.: 657425 - Josefov u Jaroměře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574121 - Jaroměř NUTS5 CZ0523574121
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 361040
zahrada 359 215409
ovoc. sad 3 61925
travní p. 38 191290
lesní poz les(ne hospodář) 4 21053
vodní pl. nádrž umělá 3 559
vodní pl. tok přirozený 5 94042
zast. pl. společný dvůr 3 395
zast. pl. zbořeniště 2 225
zast. pl. 815 489826
ostat.pl. dráha 9 36780
ostat.pl. jiná plocha 97 136136
ostat.pl. manipulační pl. 47 161936
ostat.pl. neplodná půda 31 110714
ostat.pl. ostat.komunikace 150 318069
ostat.pl. pohřeb. 1 435
ostat.pl. silnice 8 29328
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 404685
ostat.pl. zeleň 33 217386
Celkem KN 1701 2851233
Par. DKM 1701 2851233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 290
č.p. byt.dům 24
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 160
bez čp/če jiná st. 119
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 792
byt.z. byt 264
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 13
obč.z. byt 5
Celkem JED 301
LV 829
spoluvlastník 1266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2001
Ins. A 1:1000 01.06.1946 01.06.2001
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1946


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 10:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.