k.ú.: 657557 - Nová Ves u Jarošova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572438 - Nová Ves u Jarošova NUTS5 CZ0533572438
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 1376238
zahrada 111 63778
travní p. 196 540270
lesní poz 44 216155
vodní pl. tok přirozený 5 5318
zast. pl. zbořeniště 1 16
zast. pl. 110 21937
ostat.pl. jiná plocha 64 35638
ostat.pl. manipulační pl. 7 9217
ostat.pl. neplodná půda 15 10782
ostat.pl. ostat.komunikace 105 84015
ostat.pl. silnice 5 19596
Celkem KN 819 2382960
Par. KMD 819 2382960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 103
LV 137
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2013
KM-D 1:2880 30.11.2000 21.03.2013
S-SK GS 1:2880 1839 13.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 02:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.