k.ú.: 657565 - Jarošov u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 936 2231748
zahrada 677 408981
ovoc. sad 48 78111
travní p. 372 497528
lesní poz 178 107566
vodní pl. nádrž umělá 2 445
vodní pl. tok přirozený 46 37609
zast. pl. společný dvůr 7 798
zast. pl. zbořeniště 21 3871
zast. pl. 718 210912
ostat.pl. jiná plocha 449 161468
ostat.pl. manipulační pl. 60 120965
ostat.pl. neplodná půda 22 11081
ostat.pl. ostat.komunikace 313 213786
ostat.pl. silnice 66 34167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 82290
ostat.pl. zeleň 66 346355
Celkem KN 4035 4547681
Par. DKM 4035 4547681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 411
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 15
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 617
byt.z. byt 363
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 74
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 439
LV 1276
spoluvlastník 6815

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.09.2014 1:1000 04.09.2014 *) Geodetická kancelář Uherský Brod Čech-Beníček, JPÚ na části katastrálního území
DKM 1:1000 23.10.2000 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1978 23.10.2000 KGKS Brno, 1:1000, 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1978


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.