k.ú.: 657581 - Matějovec nad Nežárkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546500 - Jarošov nad Nežárkou NUTS5 CZ0313546500
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 555790
zahrada 14 9647
travní p. 73 473919
lesní poz 49 378631
vodní pl. nádrž umělá 1 10356
vodní pl. rybník 14 116279
vodní pl. tok umělý 16 6265
vodní pl. zamokřená pl. 37 82727
zast. pl. 42 39926
ostat.pl. jiná plocha 18 6854
ostat.pl. manipulační pl. 15 11222
ostat.pl. neplodná půda 7 43226
ostat.pl. ostat.komunikace 18 26287
ostat.pl. zeleň 3 7644
Celkem KN 338 1768773
Par. DKM 338 1768773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 6
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 41
LV 54
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2008
ZMVM 1:2000 01.01.1993 05.06.2008 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1900 31.12.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 16:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.