k.ú.: 657701 - Ořechov u Letovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 201100
zahrada 38 20785
ovoc. sad 2 16733
travní p. 64 363393
lesní poz 51 1116312
zast. pl. 31 11376
ostat.pl. jiná plocha 1 838
ostat.pl. manipulační pl. 5 9586
ostat.pl. neplodná půda 52 69143
ostat.pl. ostat.komunikace 31 38253
Celkem KN 287 1847519
Par. KMD 287 1847519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 31
LV 47
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.02.2017
KM-D 1:1000 01.07.2000 15.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 12:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.