k.ú.: 657883 - Javorník u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580406 - Javorník NUTS5 CZ0534580406
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 605 3903789
zahrada 375 242927
travní p. 269 300705
lesní poz 155 732554
vodní pl. nádrž umělá 2 891
vodní pl. tok přirozený 1 705
vodní pl. zamokřená pl. 1 358
zast. pl. společný dvůr 3 142
zast. pl. zbořeniště 11 2903
zast. pl. 203 64505
ostat.pl. jiná plocha 125 61290
ostat.pl. manipulační pl. 39 20785
ostat.pl. neplodná půda 1 1599
ostat.pl. ostat.komunikace 181 105092
ostat.pl. silnice 6 43260
ostat.pl. zeleň 4 1378
Celkem KN 1981 5482883
Par. KMD 1981 5482883
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 190
LV 282
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 16.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 02:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.