k.ú.: 657956 - Javorník-ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536148 - Javorník NUTS5 CZ0711536148
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 592
orná půda 211 6481640
zahrada 468 349041
travní p. 34 298805
lesní poz 6 142343
vodní pl. rybník 3 235449
vodní pl. tok přirozený 16 220403
vodní pl. tok umělý 11 27351
vodní pl. zamokřená pl. 5 56413
zast. pl. společný dvůr 6 475
zast. pl. zbořeniště 3 1154
zast. pl. 503 172620
ostat.pl. dráha 5 48757
ostat.pl. jiná plocha 143 123062
ostat.pl. manipulační pl. 61 94735
ostat.pl. neplodná půda 1 273
ostat.pl. ostat.komunikace 193 349357
ostat.pl. pohřeb. 1 6736
ostat.pl. silnice 30 139738
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 54
ostat.pl. zeleň 56 338838
Celkem KN 1758 9087836
Par. DKM 1758 9087836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 25
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 246
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 498
byt.z. byt 172
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 15
Celkem JED 192
LV 544
spoluvlastník 780

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.11.2007 1:1000 29.11.2007 *)
DKM 1:1000 27.09.2006 převod ZMVM, DKM na části k.ú.
ZMVM 1:1000 28.03.1986 29.11.2007 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.03.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.05.2022 22:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.