k.ú.: 658022 - Jedlá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568783 - Jedlá NUTS5 CZ0631568783
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 1305241
zahrada 79 56820
travní p. 47 115488
lesní poz ostat.komunikace 2 5431
lesní poz 32 1202946
vodní pl. nádrž umělá 3 2957
vodní pl. tok přirozený 2 1219
zast. pl. zbořeniště 2 501
zast. pl. 53 33382
ostat.pl. jiná plocha 45 12554
ostat.pl. manipulační pl. 1 357
ostat.pl. neplodná půda 35 30600
ostat.pl. ostat.komunikace 53 32870
ostat.pl. silnice 4 29753
Celkem KN 482 2830119
Par. KMD 482 2830119
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 52
LV 73
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2014
S-SK GS 1:2880 1838 30.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 20:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.