k.ú.: 658111 - Jedouchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569691 - Věž NUTS5 CZ0631569691
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 1458202
zahrada 62 44790
travní p. 59 715602
lesní poz 70 495673
vodní pl. nádrž umělá 2 281
vodní pl. rybník 5 6716
vodní pl. zamokřená pl. 5 1083
zast. pl. 45 26998
ostat.pl. jiná plocha 9 2045
ostat.pl. manipulační pl. 7 12815
ostat.pl. neplodná půda 16 8252
ostat.pl. ostat.komunikace 75 47761
ostat.pl. silnice 6 27231
Celkem KN 456 2847449
Par. KMD 456 2847449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 43
LV 67
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 25.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 18:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.