k.ú.: 658227 - Jemnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590789 - Jemnice NUTS5 CZ0634590789
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3964 14169301
zahrada 952 519580
ovoc. sad 53 102954
travní p. 1146 1040654
lesní poz les s budovou 13 494
lesní poz 438 6710994
vodní pl. nádrž umělá 5 40729
vodní pl. rybník 76 180862
vodní pl. tok přirozený 175 82264
vodní pl. tok umělý 293 49066
zast. pl. společný dvůr 6 273
zast. pl. zbořeniště 31 5918
zast. pl. 2060 472445
ostat.pl. dráha 4 26884
ostat.pl. jiná plocha 1897 1575096
ostat.pl. manipulační pl. 132 143787
ostat.pl. neplodná půda 54 88287
ostat.pl. ostat.komunikace 224 106235
ostat.pl. pohřeb. 2 10824
ostat.pl. silnice 9 46251
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 23451
ostat.pl. zeleň 4 5676
Celkem KN 11551 25402025
Par. DKM 11551 25402025
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 880
č.p. byt.dům 54
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 142
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 138
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 426
bez čp/če jiná st. 161
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 59
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 2036
byt.z. byt 345
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 125
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 494
LV 2404
spoluvlastník 4237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2010
THM-V 1:1000 01.12.1978 26.11.2010 intravilán, neověřeno
FÚO 1:2000 01.12.1978 26.11.2010 extravilán, neověřeno
Ins. A 1:1000 01.12.1978 26.11.2010 intravilán, neověřeno
FÚO 1:1000 01.12.1978 26.11.2010 extravilán, neověřeno


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 28.05.2022 18:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.