k.ú.: 658243 - Jemníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532428 - Jemníky NUTS5 CZ0203532428
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 2253987
zahrada 99 56092
ovoc. sad 3 22497
travní p. 51 67034
lesní poz 15 44724
vodní pl. nádrž přírodní 1 42
vodní pl. nádrž umělá 1 1578
vodní pl. tok přirozený 35 18128
vodní pl. zamokřená pl. 1 1419
zast. pl. společný dvůr 1 261
zast. pl. zbořeniště 1 225
zast. pl. 156 50328
ostat.pl. dráha 2 21066
ostat.pl. jiná plocha 65 68042
ostat.pl. manipulační pl. 6 10474
ostat.pl. neplodná půda 73 57672
ostat.pl. ostat.komunikace 75 67328
ostat.pl. silnice 22 132168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3927
ostat.pl. zeleň 1 1501
Celkem KN 787 2878493
PK 515 2221540
Celkem ZE 515 2221540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 148
LV 202
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1870


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.05.2022 03:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.