k.ú.: 658367 - Jeníkovice u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570133 - Jeníkovice NUTS5 CZ0521570133
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 490 4734935
zahrada 246 175156
ovoc. sad 4 12590
travní p. 161 578512
lesní poz les s budovou 1 38
lesní poz 113 1170741
vodní pl. nádrž přírodní 1 982
vodní pl. nádrž umělá 3 10876
vodní pl. rybník 3 22151
vodní pl. tok přirozený 37 28289
vodní pl. tok umělý 15 24856
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 120
vodní pl. zamokřená pl. 4 2215
zast. pl. společný dvůr 9 3397
zast. pl. zbořeniště 10 2239
zast. pl. 270 118701
ostat.pl. jiná plocha 114 104496
ostat.pl. manipulační pl. 25 27794
ostat.pl. neplodná půda 9 8501
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 874
ostat.pl. ostat.komunikace 179 221150
ostat.pl. pohřeb. 1 2700
ostat.pl. silnice 122 72361
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10444
ostat.pl. zeleň 29 65685
Celkem KN 1852 7399803
Par. DKM 1850 7294640
Par. KMD 2 105163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 146
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 34
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 4
Celkem BUD 241
byt.z. byt 6
obč.z. byt 18
Celkem JED 24
LV 414
spoluvlastník 655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.05.2010 1:1000 19.05.2010 *)
DKM 1:1000 08.07.2008 30% jen IN (bez KPÚ)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 19.05.2010 mimo KPÚ-jen (IN)
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 20:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.