k.ú.: 658537 - Čečkovice u Jeřišna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548375 - Čečkovice NUTS5 CZ0631548375
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 1520104
zahrada 62 55951
travní p. 209 422986
lesní poz 34 312929
vodní pl. tok přirozený 7 18557
vodní pl. tok umělý 65 11714
zast. pl. 59 26276
ostat.pl. jiná plocha 8 1898
ostat.pl. neplodná půda 17 16914
ostat.pl. ostat.komunikace 29 25075
ostat.pl. silnice 1 16612
Celkem KN 823 2429016
Par. KMD 823 2429016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 54
LV 125
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2012
S-SK GS 1:2880 1838 23.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 20:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.