k.ú.: 658723 - Jeseník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 536385 - Jeseník NUTS5 CZ0711536385
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 187 506437
zahrada skleník-pařeniš. 1 30
zahrada 1306 633781
ovoc. sad 1 11646
travní p. 335 1340942
lesní poz ostat.komunikace 9 18837
lesní poz 361 2981672
vodní pl. nádrž umělá 10 23902
vodní pl. tok přirozený 65 86773
vodní pl. tok umělý 2 3257
vodní pl. zamokřená pl. 1 4346
zast. pl. společný dvůr 104 30025
zast. pl. zbořeniště 80 19771
zast. pl. 2427 630210
ostat.pl. dráha 27 87665
ostat.pl. jiná plocha 968 475793
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 377
ostat.pl. manipulační pl. 301 498750
ostat.pl. neplodná půda 167 88296
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 8743
ostat.pl. ostat.komunikace 821 491876
ostat.pl. pohřeb. 1 19057
ostat.pl. silnice 68 85304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 52 129987
ostat.pl. zeleň 900 2170849
Celkem KN 8206 10348326
Par. DKM 8206 10348326
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. byt.dům 192
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 53
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb. 117
č.p. rod.dům 819
č.p. rod.rekr 1
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 22
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 646
bez čp/če jiná st. 223
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 49
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 45
bez čp/če výroba 71
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2350
byt.z. byt 2324
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 28
byt.z. j.nebyt 124
byt.z. rozest. 8
obč.z. byt 248
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 11
Celkem JED 2754
LV 4150
spoluvlastník 7375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2011
THM-V 1:1000 30.09.1989 15.06.2011
Ins. A 1:1000 01.01.1912 15.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1912


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.05.2022 07:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.