k.ú.: 658944 - Hrabětice nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599468 - Jeseník nad Odrou NUTS5 CZ0804599468
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1125765
zahrada 51 50402
travní p. 34 102115
lesní poz 73 2920933
vodní pl. tok přirozený 1 7049
vodní pl. zamokřená pl. 9 24925
zast. pl. 23 13294
ostat.pl. dráha 7 33461
ostat.pl. jiná plocha 26 18023
ostat.pl. manipulační pl. 1 401
ostat.pl. neplodná půda 10 5421
ostat.pl. ostat.komunikace 29 15935
ostat.pl. silnice 10 53860
ostat.pl. zeleň 1 3541
Celkem KN 394 4375125
Par. DKM 394 4375125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 12
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 23
LV 80
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.1997 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 15.07.1994 20.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1833 15.07.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 14:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.