k.ú.: 659185 - Jetětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549479 - Jetětice NUTS5 CZ0314549479
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 639 3238200
zahrada 202 138655
ovoc. sad 3 7363
travní p. 381 891629
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 266 7842463
vodní pl. nádrž přírodní 8 6419
vodní pl. nádrž umělá 12 757047
vodní pl. rybník 2 10882
vodní pl. tok přirozený 5 106285
vodní pl. tok umělý 13 5685
vodní pl. zamokřená pl. 2 8787
zast. pl. společný dvůr 12 2110
zast. pl. zbořeniště 2 455
zast. pl. 389 118874
ostat.pl. dráha 6 129263
ostat.pl. jiná plocha 241 88895
ostat.pl. manipulační pl. 30 20143
ostat.pl. neplodná půda 43 56434
ostat.pl. ostat.komunikace 154 193964
ostat.pl. silnice 21 56679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 34095
ostat.pl. zeleň 2 1256
Celkem KN 2445 13715619
Par. KMD 2445 13715619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 108
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 127
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 371
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 438
spoluvlastník 555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.08.2017
S-SK GS 1:2880 1830 17.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 18:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.