k.ú.: 659282 - Všemily - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562556 - Jetřichovice NUTS5 CZ0421562556
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 435657
zahrada 89 35392
travní p. 310 1242641
lesní poz les s budovou 2 59
lesní poz les(ne hospodář) 24 554552
lesní poz 300 2199714
vodní pl. tok přirozený 19 49643
zast. pl. zbořeniště 26 5216
zast. pl. 163 37625
ostat.pl. jiná plocha 75 103263
ostat.pl. manipulační pl. 1 5960
ostat.pl. neplodná půda 60 48946
ostat.pl. ostat.komunikace 99 85467
ostat.pl. silnice 8 19945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 37002
ostat.pl. zeleň 1 4193
Celkem KN 1267 4865275
Par. KMD 1267 4865275
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 71
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 162
LV 188
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2011
KMD 1:1000 07.11.2011
S-SK GS 1:2880 1843 07.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 09:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.