k.ú.: 659371 - Jezbořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575143 - Jezbořice NUTS5 CZ0532575143
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 3639495
zahrada 255 153355
ovoc. sad 10 47359
travní p. 100 163812
lesní poz 9 37790
vodní pl. nádrž přírodní 1 2930
vodní pl. nádrž umělá 3 1347
vodní pl. tok přirozený 4 23908
vodní pl. tok umělý 19 6432
zast. pl. zbořeniště 2 654
zast. pl. 239 86092
ostat.pl. jiná plocha 39 11625
ostat.pl. manipulační pl. 21 20766
ostat.pl. neplodná půda 49 50502
ostat.pl. ostat.komunikace 82 80396
ostat.pl. pohřeb. 2 4587
ostat.pl. silnice 7 33418
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2227
ostat.pl. zeleň 6 2997
Celkem KN 1181 4369692
Par. KMD 1181 4369692
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 224
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 291
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.08.2014
S-SK GS 1:2880 1839 12.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.